کتاب الکترونیکی پینوکیو
۹۶/۱۰/۰۲ ۱۰:۲۶:۱۳

ماجراهای پینوکیو ‏ رمان ایتالیایی نوشته کارلو کلودی در قرن نوزدهم است. شخصیت اصلی این رمان یک آدمک چوبی بنام پینوکیو ‏ است که دماغ چوبی او مشخصۀ بارز این شخصیت تخیّلی‌است.

دانلود کتاب