کتاب الکترونیکی داستان های برگزیده
۹۶/۱۰/۰۲ ۰۸:۴۷:۲۵

داستان های این کتاب از میان بهترین آثار چند نویسنده ی خارجی که همه از مشهورترین داستان سرایان جهان اند برای خوانندگان جوان برگزیده شده است.

دانلود کتاب