آلبرت انیشتین
۹۶/۰۸/۱۵ ۰۸:۲۴:۳۸

فرمولی که من برای موفقیت کشف کردم این است؛

اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد، شما حتما موفق خواهید شد.

بیایید با انیشتین بیشتر آشنا شویم.

آلبرت انیشتین