کتاب الکترونیکی خیاط دلیر

نویسنده: برادران گریم

مترجم: محمد صادق جابری فرد

خیاط جوانی میشنود که پادشاه جایزه ای بزرگ برای ماموریتی خطرناک تعیین کرده. نصف پادشاهی و ازدواج با دخترش را در مقابل گرفتن دو غول شروری که در جنگل زندگی میکنند. او زندگی ساده و فقیرانه را رها میکند تا برای رسیدن به این جایزه فوق العاده به دنبال بخت و اقبال خود برود

دانلود

کتاب الکترونیکی پینوکیو

ماجراهای پینوکیو ‏ رمان ایتالیایی نوشته کارلو کلودی در قرن نوزدهم است. شخصیت اصلی این رمان یک آدمک چوبی بنام پینوکیو ‏ است که دماغ چوبی او مشخصۀ بارز این شخصیت تخیّلی‌است.

دانلود کتاب

کتاب الکترونیکی داستان های برگزیده

داستان های این کتاب از میان بهترین آثار چند نویسنده ی خارجی که همه از مشهورترین داستان سرایان جهان اند برای خوانندگان جوان برگزیده شده است.

دانلود کتاب

کتاب الکترونیکی سندباد و موش پیر

بخوانید و لذت ببرید.

دانلود کتاب سندباد و موش پیر

کتاب صوتی هزارویک شب